Vad är Iaido?

Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet. Från början skapades Iaido för att användas och fungera i strid, träningen hade då striden som huvudsyfte. I dag övar man samma tekniker som då, men med ett annat syfte.

Man tränar iaido ensam mot tänkta motståndare enligt bestämda rörelsemönster. Man tränar för att öva upp sitt intuitiva handlande, för att kunna bevara lugnet i stressade situationer, för att få bättre balans, harmoni och koncentration, men man kan även träna för att man har ett allmänt intresse av Japan, japansk historia och japanska vapen.

Inom Östersunds Budo Kai så tränar vi Seitei Iaido och Muso Shinden Ryu. Träningen sker som en del i jodoträningen och man börjar vanligtvist att träna iaido i termin två.

Nyheter