Ju-jutsu Kai - Självförsvar - fysiskt, fartfyllt och fantastiskt kul!

Ju-jutsu är en gammal japansk självförsvarsart, som här i Sverige har anpassats till vårt samhälle och lagstiftning. Den moderna svenska ju-jutsun innehåller tekniker som är gjorda för nutida förhållanden med vår lagstiftning om nödvärn i grunden. Teknikerna är effektivt självförsvar samtidigt som de ger bättre fysisk och mental förmåga.

Stilen Ju-jutsu Kai är ett modernt "självförsvar med tradition och kvalitet" och har som inställning att ju-jutsu skall vara roligt. Ju-jutsu kai passar alla och är omväxlande, innehållsrikt och det erbjuder genomgående bra självförsvarsträning.

Ju-jutsu kai är samtidigt en allsidig motionsform, en traditionsrik budoart och en tuff kampsport med möjlighet till tävling för de som vill. Systemet bygger på ett antal centrala grundtekniker och därutöver ett brett utbud av olika tillämpningar.

Du behöver inte vara vig, snabb, stark eller smidig för att börja träna ju-jutsu. (Träningen kan däremot göra dig både vig, snabb, stark och smidig.)
https://vimeo.com/205204354

Träningen är individanpassad och alla tränar utefter sina egna förutsättningar oavsett ambition, fysisk nivå eller ålder. Killar och tjejer tränar tillsammans.
Träningen bygger på Budons viktigaste principer som grundas på respekt, disciplin, vilja och kunskap.

Vi delar in träningen i en ungdomsgrupp, 10-14 år, och en vuxengrupp, 15 år och uppåt. Vi delar därefter in träningsgrupperna beroende på vilken kunskapsnivå som uppnåtts.

För mer information se under fliken "Träning" och "Nybörjarinformation"

Vi tränar Tisdagar och torsdagar
Ungdomar oavsett grad 18:00 - 19:30
Nybörjare vuxna+5e och 4e kyu 18:00 - 19:30
Avancerade vuxna (från 3e kyu) 19:30 - 21:00

Nyheter


Helgen 30/11 och 1/12 graderade 2 personer till 1 dan. 7st till 2 dan och en till 4 dan. Mer info på

RGK anordnade dangradering till 5 dan den 16/6 2018. Ola Sunding & Kent Edman klarade graderingen

Ett RIKTIGT stort GRATTIS Fredrik och Peter! Ni är klubbens svartbälten nr 29 och 30! 5 Maj 2019

Gradering juni 2017

Riksgradering Uppsala maj 2017

Graderade avance juni -16